IDEARIO

Coñécenos

O noso ideario fai referencia ao conxunto de ideas, crenzas e principios que representan á Asociación Juan XXIII.

Este ideario determina a nosa maneira de actuar dentro da Asociación Juan XXIII.

Evita que se produzan malas prácticas tanto no que afecta ás persoas e ás súas familias como á propia Asociación.

O noso Ideario está formado polos seguintes compoñentes que serven como referencia nos comportamentos, nas decisións e nas actividades realizadas na Asociación Juan XXIII.

  1. Misión, visión e valores.
  2. Principios.
  3. Compromiso ético.

Misión, visión e valores.

Principios

Compromiso ético