Sensibilidad social

Nosos programas

Grupo dándose la mano

Realizamos actividades de sensibilización na nosa comunidade para mostrar os problemas e dificultades cos que teñen que enfrontarse diariamente as persoas con discapacidade intelectual.

Queremos eliminar ou reducir as barreiras existentes na contorna das persoas con discapacidade para que poidan vivir mellor.

A Asociación Juan XXIII leva a cabo o Programa “Eu igual ca ti” que ten como obxectivo dar a coñecer a discapacidade nos centros educativos e establecer valores axeitados de convivencia.

Durante as charlas, o alumnado dos centros educativos aprende valores que humanizan, respectan e dignifican ás persoas con discapacidade.

Queremos que a infancia e a mocidade aprendan valores que promovan tolerancia, solidariedade, respecto e inclusión das persoas con discapacidade intelectual.