Ocio e tempo de lecer

Nosos programas

Ofrecemos os apoios ás persoas para que gocen dun lecer como cidadáns de pleno dereito.

Utilizamos os servizos da comunidade e temos en conta os seus desexos, preferencias e gustos persoais.

Contamos cunha oferta continuada de actividades que inclúe actividades da comunidade.

O horario é adecuado ás actividades e á idade das persoas que interveñen.

Todas as actividades de lecer, culturais, festas e de turismo contribúen a mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual.