Transporte

Servizos

O servizo de transporte facilita os desprazamentos das persoas con discapacidade no traxecto de ida e de volta aos Centros.

As paradas do roteiro dos autobuses están o máis preto posible dos seus domicilios.

En cada vehículo, hai un condutor ou unha condutora e unha persoa acompañante que apoia e supervisa a axeitada atención e seguridade durante os desprazamentos.