Servizo de Apoio a Familias (S.A.F.)

Servizos.

No Servizo de Apoio a Familias atendemos as necesidades, demandas e facilitamos os apoios necesarios ás familias para mellorar a súa calidade de vida e o benestar de cada un dos seus membros.

Acompañamos ás familias con discapacidade intelectual no seu proxecto de vida.

Para a nosa Asociación, cada familia é diferente e recibe os apoios que necesite no momento e no lugar preciso.

Pode ser no centro, na súa casa, na administración, nos servizos sanitarios ou noutros sitios.

Desta maneira, os apoios axudan ás nosas familias para superar as dificultades e vivir a vida que desexan.

  • Ofrecemos os seguintes apoios:
  • Información e Orientación
  • Apoio Emocional
  • Dinamización e Participación
  • Formativos
  • Conciliación
  • Acompañamento

Temos tres grupos de apoio e participación:

  • Grupo de Benvida
  • Familias en Acción
  • Grupo de Irmáns e Cuñados

Grupo de Bienvenida

Familias en Acción

Grupo de Hermanos y Cuñados