Calidade

Transparencia

A Asociación ofrece servizos de Calidade xa que é un dereito ético das persoas con discapacidade intelectual e as súas familias.

Cada ano a Asociación renova as súas certificacións de Calidade por entidades externas e independentes.

A Asociación ten tres certificacións:

Calidad

UNE-EN-ISO 9001:2015

Calidad Plena

Selo Dona con Confianza