Información financeira e estratéxica

Transparencia

A transparencia e o comportamento ético da Asociación Juan XXIII que implica a transparencia na xestión e honradez en todos os nosos comportamentos.

Por iso a transparencia é un dos valores da entidade desde hai moitos anos.

As contas anuais compróbanse e se revisan por auditores externos independentes.

As Contas Anuais e o Plan Estratéxico son aprobados pola Asemblea de Socios.