Fundación para o emprego Juan XXIII

Centros

As persoas con discapacidade intelectual que desexen traballar poden participar no servizo de emprego.

A nosa meta é mellorar a empregabilidade das persoas con discapacidade a través de incrementar a súa formación, favorecer a realización de prácticas profesionais e impulsar a súa contratación.

Traballamos a autonomía persoal, a mellora de coñecementos e de habilidades laborais.

Potenciamos a contratación das persoas con discapacidade intelectual nas empresas grazas á colaboración coa Fundación para a Discapacidade e o Emprego Juan XXIII.

 

O deporte adáptase as circunstancias persoais e físicas de cada persoa que o practica.