Atención Psicolóxica

Servizos

As psicólogas ofrecen os apoios necesarios para que todas as persoas con discapacidade alcancen o maior benestar posible.

Aplican técnicas de avaliación, realizan diagnósticos, deseñan estratexias de intervención  condutual, realizan terapias, orientan ás familias,…

As psicólogas orientan e asesoran ás familias na intervención cos seus fillos.

Ademais apoian e asesoran aos distintos profesionais que desenvolven unha actividade cas persoas usuarias.