CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA

Centros

Nos Centros de Atención Diúrna distinguimos:

Centro de Atención Diúrna Terapéutica

Ofrecemos unha atención especializada a persoas maiores de 16 anos con discapacidade intelectual e necesidades de apoio de carácter extenso ou xeneralizado.

Centro de Atención Diúrna ocupacional

É un servizo para persoas maiores de 16 anos con necesidades de apoio intermitentes ou limitados.

Tenemos los siguientes talleres

Talleres

Solicita presupuesto o más información, sin compromiso a través de la siguiente formulario: