ASAMBLEA DE SOCIOS

Coñécenos

É o órgano supremo de goberno e decisión da Asociación.

Reúnese unha vez ao ano como mínimo e nas reunións trátanse os asuntos máis importantes.

Por exemplo: a elección do presidente, aprobación de contas anuais, a memoria de xestión, o orzamento para o ano seguinte, nomeamento de socios de honra, modificación dos estatutos, etc.