SERVIZOS

Nosos servizos

SERVIZO DE APOIO A FAMILIAS (S.A.F.)

ATENCIÓN PSICOLÓXICA

SALUD E REHABILITACIÓN FÍSICA

LOGOPEDIA

TERAPIA OCUPACIONAL

DESENVOLVEMENTO PERSOAL E SOCIAL

DEPORTE

COMEDOR

TRANSPORTE