Fundacion Juan XXIII

  • Instalacións O noso obxectivo é ofrecer Centros e Servizos de Calidade que dean resposta satisfactoria ás demandas dos nosos clientes
  • Persoas As persooas con discapacidade e as suas familias constituen o valor central da nosa organización
  • InclusiónDeseñamos programas e servizos para favorecer a inclusión social e a plena participación na comunidade das persoas con discapacidade intelectual
  • FormaciónNa etapa escolar a aprendizaxe personalizada oriéntase a que os alumnos adquiran as competencias necesarias para lograr un bo nivel de integración social e persoal
  • TraballoO traballo ocupacional supon unha opción de integración e desenvolvemento nunha contorna laboral, por medio dea cal e prestando os apoios axeitados, capacítase ás personas de cara a sua plena integración sociolaboral
  • RehabilitaciónA través dos diferentes servizos dirixidos á rehabilitación física potencia o benestar físico das persoas para mellorar a sua calidade de vida

FacebookTwitterYoutube

Entrar en Lectura Fácil

MENU PRINCIPAL

Este sitio utiliza cookies para mellorar a experiencia do usuario. Se non cambia a configuración do seu navegador, Vostede acepta o seu uso. + INFO.


Venta de Produtos

escoitarescoitar

Centros Ocupacionais

En Pontevedra e Cangas

Centro OcupacionalOs centros ocupacionais están dirixidos a persoas adultas maiores de 18 anos con necesidades de apoios intermitentes ou limitados.

O obxectivo deste servizo é facilitar os apoios necesarios para que as persoas sexan capaces de realizar un traballo o máis parecido posible ao ordinario. Se fomentan actitudes laboráis e trabállase para a realización de productos e servizos de calidade.

Estos programas son levados a cabo por un equipo multidisciplinar de profesionais dos ámbitos psicolóxico, social e de diferentes especialidades laborais que desenvolven actuacións interprofesionais de carácter individualizado.


· Áreas de traballo

· Área Ocupacional: Ofrécese a formación e os apoios necesarios para que as persoas sexan capaces de realizar unha tarefa encamiñada á obtención de diferentes produtos ou servizos fomentándose a través de ela aspectos tales como o interés pola actividade laboral, o desenvolvemento de actitudes e aptitudes laborais e a adaptación ás normas laborais.

· Área de Axuste Persoal e Social: Programas dirixidos á adquisición, mellora e mantemento dunha serie de habilidades e coñecementos capacitadores dunha vida máis autónoma e integradora.

· Seccións Ocupacionais: Nos Centros Ocupacionais as persoas, ademais de poder mellorar diferentes aspectos relacionados coas súas habilidades persoais e sociais, poden desenvolver unha actividade prelaboral. A elección adecuada desta actividade realízase en función das súas características, necesidades e intereses persoais.

Os produtos que se elaboran nos diferentes Talleres Ocupacionais están destinados a súa venda a particulares e/ou empresas adaptándoos sempre ás necesidades e gustos dos clientes.

En Pontevedra contamos coas seguintes seccións:

· Taller de Xardinería

DeXardineríande esta sección trabállase para a formación en actividades propias do sector como: corte de herba, poda de árbores, sebes e plantas, creación de xardíns, aboado e cambios de terra, roza de restos vexetais, plantacións e mantemento de zonas verdes tanto públicas como privadas.


O principal obxectivo é lograr que os operarios teñan un bo grado de autoeficiencia no traballo, conseguir mellorar a súa autoestima e obter un maior recoñecemento social das súas capacidades, pois realizan o seu traballo dentro na comunidade na que viven.


· Taller de Automoción - Manipulados

Dedicado á comprobación e montaxe en cadea de pezas do automóbil de diversa índole. Tamén se realizan nel outros traballos como: montaxe, empaquetado, manipulado, envasado de diferentes pezas segundo a demanda das empresas que solicitan os servizos.


· Taller de Fregonas

Taller de FregonasNesta sección se realiza a confección  total do produto, dende a recepción do material ata o empaquetado final para a súa posterior venda.

A composición das fregonas é 100% algodón, obténdose así un produto de alta calidade.

O traballo está realizado na súa totalidade polos usuarios do taller, acadándose deste xeito altos niveis de autonomía e  gran satisfacción persoal, posto que posteriormente se comercializarán nos Supermercados Froiz.


· Taller de Encadernación

Taller de EncadernaciónOnde se realizan de xeito artesanal todos os procesos básicos de encadernación e traballos relacionados co manipulado de papel(caixas, cadernos, cartafois, invitacións, álbumes…) que se elaboran de forma personalizada en diversos materiais (pel, tea, vanol, guaflex,…)· Taller Artesanía

Taller de ArtesaníaAs tarefas deste taller céntranse na creación artesanal de pezas de decoración e artículos de agasallo adaptando sempre as elaboracións ás necesidades e preferencias dos clientes.

Elabóranse una ampla selección de productos (caixiñas, bandexas, adornos, servilleteiros, xogos, bisutería…) realizados en materiais como barro, cartón pedra, cristal, esmalte,…

 

En Cangas son:

· Taller de Manipulados

Taller de Manipulados· Actividades de reciclado e artesanía: elaboración de papel reciclado para tarxetas e invitacións de eventos de diversa índole, cadernos, lapiseiros, elaboración artesanal de velas e xabóns…· Actividade de manipulado para empresas: montaxe, revisión e empaquetado de diversos produtos
para empresas de ámbito local. Tamén se realiza reparto de publicidade a domicilio.

· Actividades de marquetería: deseño e elaboración de artigos diversos como trofeos, expositores de xoiería, xogos de enxenio, carteis

· Actividades de trapiño, crochet e costura: realizando diversos produtos como alfombrasbolsos, cestos, fundas de Tablet, mochilas de tea...

 

· Taller de Carpintería de Madeira

Taller Carpintería MadeiraAcóllense todas as propostas e encargos e se trasladan á madeira, sempre coidando ó máximo todos os detalles. Traballamos para particulares e tamén para empresas e organismos públicos.Fabrícase todo tipo de mobiliario a medida, mobiliario urbán (como papeleiras, xardineiras, bancos), xoguetes e xogos didácticos.

 

 

Para solicitar orzamento ou máis información, pode contactar connosco a través da seguinte dirección de correo electrónico: Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo

 

Política Protección de datos

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

A Asociación Juan XXIII, con dirección de correo electrónico de contacto info@asociacionjuanxxiii.org informa a os usuarios acerca da súa política de protección de datos de carácter persoal. Deste xeito, os Usuarios deciden libre e voluntariamente se desexan facilitar á Asociación Juan XXIII os Datos Persoais que se lles poidan requerir ou que se poidan obter dos Usuarios con ocasión das relacións comerciais, cumplimentación de formularios ofrecidos pola Asociación Juan XXIII na sua páxina web.

A empresa resérvase o dereito a modificar a presente Política de Privacidade en función das novedades lexislativas, xurisprudenciais ou de autorregulación que se produzcan. Tales modificacións, serán anunciadas nesta páxina con razonable antelación a sua entrada en vigor.

Os Datos Personais recollidos se incorporarán a un Ficheiro inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, independientemente do formulario utilizado para o envío de información. Este Ficheiro inscribese coma “Contacto web” coa finalidade de atender a sua consulta e/ou solicitude de información.

Unha vez que os datos recibidos a través da consulta, estos poden incorporarse a outros Ficheiros que teñen unha finalidade distinta e que está determinada pola propia función do formulario, así no caso dos voluntarios que desexan participar nas actividades da asociación, os datos recollidos se incorporan ao Ficheiro “Voluntarios” coa finalidade de xestionar dito servizo.

No caso do formulario para socios, os datos personais facilitados se incorporan a un Ficheiro denominado “Socios” coa finalidade de xestionar a sua solicitude.

Os datos obtidos a través dos formularios desta páxina non serán cedidos a terceiros. A Asociación Juan XXIII pode usalos para poñerse en contacto con ditas finalidades cos interesados. No caso de que se produzca algunha cesión a Asociación Juan XXIII solicitará o correspondente consentimento dos interesados, informando do destinatario e da finalidade da cesión.

A Asociación Juan XXIII adopta os niveis de seguridade de protección dos Datos Persoais legalmente requeridos, e ditos niveis estarán acordes coa evolución do estado da técnica e a lexislación vixente.

Os Usuarios teñen recoñecidos e poderán exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, así coma teñen recoñécido o dereito a ser informados das cesións de datos realizadas contactando coa Asociación Juan XXIII a través do correo electrónico info@asociacionjuanxxiii.org ou por correo ordinario na dirección, Asociación Juan XXIII C/ Eduardo Blanco Amor 66, 36003, Pontevedra, indicando claramente o dereito que quere exercer.

Aviso Legal


1. AVISO LEGAL

1. A utilización deste espazo web está suxeita á aceptación plena por parte do Usuario destas condicións de uso, ou ben daquelas que se atopen vixentes en cada momento en que o usuario acceda ao mesmo.

2. Só se permite o acceso a este sitio así coma o seu uso con fins lícitos, axustándose en todo momento o seu uso ás Condicións Xerais, a ley aplicable en cada momento, así como a moral, boas costumes e orde público.

3. A Asociación Juan XXIII resérvase o dereito unilateral de modificar en calquer momento as presentes condicións de uso. Tamén se reserva o dereito a modificar en calquer momento a presentación, configuración e localización do Sitio Web, así coma os contidos e as condicións requeridas para utilizar os mesmos.

4. A Asociación Juan XXIII resérvase o dereito de por en coñecemento da Autoridade competente calquer outro uso que poida atentar contra os seus intereses ou dereitos ou poidan ser constitutivos de delito.

6. A Asociación Juan XXIII resérvase o dereito a poñer fin a este servizo web en calquer momento sen mais requisito que o aviso nas presentes condicións con 15 días de antelación.

 

2. CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE

1. A Asociación Juan XXIII, non puede garantizar a disponibilidade permanente do servizo que ofrece este sitio, nin se fai responsable de calesquera danos e perxuizos producidos ou que poidan producirse no futuro, nin dos defectos técnicos, calqiera que sexa a sua natureza, que se deriven do uso da información contida na Web deste sitio.

2. No de que, por un ataque informático, se producisen erros na información facilitada, a Asociación Juan XXIII no se fai responsable de tales erros así coma dos danos causados polo uso da información derivada de ditos erros.

3.Ol contido desta web e meramente informativo, nof facendose responsable en ningún momento acerca dos posibles erros producidos na sua presentación. Se desexa información mais detallada, pode porse en contacto a través da dirección de correo electrónico info@asociacionjuanxxiii.org ou ben por teléfono 986 855 018.

 

3. RÉXIME DE PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

1. A propiedade industrial e intelectual de cantos logos, emblemas, ou cualquer elemento incorporado no diseño deste sitio pertence en exclusiva á Asociación Juan XXIII. Os elementos desta web sobre os que a Asociación Juan XXIII non ten dereitos de propiedade intelectual ou industrial son usados co correspondente permiso.

2. Queda prohibida a reproducción de todo ou parte do contido desta web en ningunha forma nin en ningún medio, a menos que se conte coa autorización previa, por escrito, da Asociación Juan XXIII.

3. Calquier violación dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial deste portal ou os elementos da Asociación Juan XXIII, será obxecto das oportunas medidas legais para lograr a protección de éstos.

 

4. LEXISLACIÓN APLICABLE

1. A Asociación Juan XXIII informa que este sitio web se atopa aloxado en España, país no que ofrece os seus servizos, e por elo a única lexislación aplicable para resolver calquer conflicto respecto á interpretación destas condicións, e a lexislación española, así coma os Tratados Internacionais que suscriba España.

2. Mediante a aceptación das presentes Condiciónx Xerais, o usuario se somete á xurisdicción dos Tribunais da cidade de Pontevedra, para resolver calquer controversia relacionada co apartado anterior.

 

COMO POÑERSE EN CONTACTO

Se desexa aclarar calquer aspecto acerca das condicións de uso descritas, pode dirixirse ás seguientes direccóns:

info@asociacionjuanxxiii.org se o fai a través de correo electrónico ou been por escrito a

Asociación Juan XXIII

C/ Eduardo Blanco Amor 66, 36003, Pontevedra.

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DO PRESTADOR DE SERVIZOS

Asociación Juan XXIII

Domicilio Social: C/ Eduardo Blanco Amor 66, 36003, Pontevedra

Teléfono  +34 986 855 018

Fax +34 986-868.495

info@asociacionjuanxxiii.org

Número de Identificación Fiscal: G-36.012.128

Fondos Publicos


FONDOS PUBLICOS:

Os datos referidos a subvencion son os seguintes:
data da resolucion de concesion: 2 setembro de 2011
Data da publicacion no diario oficial de galicia: 26 octubro de 2011
Norma reguladora: Procedemento administrativo PR521A_2011
Organo concedente: Secretaria Xeral de Modernizacion o Innovacion Tecnoloxica
Credito orzamentario: 1.000.000 euros.
Contía e finalizade da subvencion concedida: Con motivo de estender a xeneralizar o uso das Tecnoloxías da información e da Comunicación entre os distintos Centros e Servizos dependentes e as persoas que conforman a Asociación Juan XXIII ( alunnos,usuarios,profesionais e voluntarios) a Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Modernización e innovación Tecnolóxica de Presidencia e do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), condedeunos unha axuda económica de 21.195,66 euros para adquisición e instalación de equipamento informático (23 equipos instalados en rede).

 

DESCARGAR MEMORIA
i l n j