Fundacion Juan XXIII

  • Instalacións O noso obxectivo é ofrecer Centros e Servizos de Calidade que dean resposta satisfactoria ás demandas dos nosos clientes
  • Persoas As persooas con discapacidade e as suas familias constituen o valor central da nosa organización
  • InclusiónDeseñamos programas e servizos para favorecer a inclusión social e a plena participación na comunidade das persoas con discapacidade intelectual
  • FormaciónNa etapa escolar a aprendizaxe personalizada oriéntase a que os alumnos adquiran as competencias necesarias para lograr un bo nivel de integración social e persoal
  • TraballoO traballo ocupacional supon unha opción de integración e desenvolvemento nunha contorna laboral, por medio dea cal e prestando os apoios axeitados, capacítase ás personas de cara a sua plena integración sociolaboral
  • RehabilitaciónA través dos diferentes servizos dirixidos á rehabilitación física potencia o benestar físico das persoas para mellorar a sua calidade de vida

FacebookTwitterYoutube

MENU PRINCIPAL

Este sitio utiliza cookies para mellorar a experiencia do usuario. Se non cambia a configuración do seu navegador, Vostede acepta o seu uso. + INFO.


escucharescuchar

Terapia Ocupacional

Terapia OcupacionalDende este departamento se traballa para que as persoas poidan acadar un nivel de independencia en tódalas actividades da súa vida diaria (básicas e instrumentais), de xeito que se facilite a inserción do usuario dentro do seu eido no que vive, ben sexa na Asociación, a familia ou a comunidade. Tamén se realizan adaptacións e axudas técnicas que melloran e potencian a independencia da actividade laboral que realizan ao longo do día nos Centros.

Os obxectivos do devandito servizo son:

- Acadar unha maior independencia nas áreas de desempeño ocupacional: autocoidado, actividade ocupacional,...

- Estimular as habilidades manipulativas básicas que implican motricidade fina.

- Favorecer o desenvolvemento de habilidades motoras básicas e mellorar a coordinación relativa á motricidade grosa.

- Ensinar o manexo/uso e mantemento de axudas técnicas necesarias para a autonomía.

- Adaptar o contorno e adecua-lo ás características da persoa con discapacidade de xeito que lle permita acadar unha maior autonomía.

- Manter aspectos xa adquiridos.

- Proporcionar orientación pre–vocacional e laboral.

- Conseguir a integración da persoa nos eidos nos que se move.

 

i l n j